Lõi lọc số 2 (OCB)

Giá bán: Liên hệ

    Lõi lọc số 2 OCB : Lọc các chất kim loại nặng, các chất hữu cơ, chất hoá học độc hại và các khí gây mùi trong nước …

    Chức năng: Than hoạt tính có khả năng hấp thụ mạnh các loại chất nhờn, mùi và hữu cơ hòa tan, có tính “ưa nhờn ghét nước”. Than hoạt tính còn chứng tỏ được hiệu quả trong việc xử lý chất phóng xạ, asen và amoni.

    – Thời gian thay thế 6 tháng.