Dây cấp

Giá bán: Liên hệ

    .   Dây cấp :dây cấp nước nguồn cho máy lọc nước RO đường kính 10mm để bạn có thể dễ dàng lắp đặt. Kích thước ống: 10mm. Chất liệu: Nhựa trắng dẻo

    Dây thải: dẫn nước loại nhỏ, loại phi 6, màu trắng Dùng để dẫn nước sạch sau khi lọc qua máy lọc  Chất liệu: Nhựa trắng dẻo