Chương trình khuyến mại

Chương trình khuyến mại dành cho Đại Lý trên toàn quốc áp dụng từ ngày 10/03/2018 – 15/04/2018 như sau :

Đối với máy lọc nước RO  TiToTech : 

Khách hàng mua 3 máy giảm trừ 100.000 /máy hoặc  tặng 1 bộ lõi 1,2,3

Mua 5 máy giám trừ 150.000đ /máy hoặc tặng 2 bộ lõi 1,2,3

Mua 10 máy tặng 1 bộ NLMT 16 Inox – Ống vàng.

Đối với năng lượng mặt trời TiToTech :

Gói 6 bộ bất kỳ tặng 1 bộ 14I  ống vàng.